Al·legacions a l’esborrany del Reglament d’armes

Al·legacions a l’esborrany del Reglament d’armes
  Fcc       Divendres, 1 de Febrer de 2019

Adjuntem les al·legacions a l’esborrany del Reglament d’armes, que ha elaborat la RFEC, les Federacions Autonòmiques i l’Associació Armera.

En el document per signar el President de la Societat (ALEGACIONES SOCIEDAD DE CAZADORES REGLAMENTO DE ARMAS) només heu d’omplir els espais que hi figuren en color vermell, on aquest ha d’indicar el seu nom, DNI, i el nom de la Societat de Caçadors a la que representa. Al final del document heu de posar el segell de la societat i la signatura del President.

Cal tenir en compte, que també pot enviar el document el caçador a títol personal, per la qual cosa, haureu d’emplenar només els espais en color vermell del corresponent document adjunt (ALEGACIONES DEL CAZADOR AL REGLAMENTO DE ARMAS) i procedir a la seva signatura al final del document.

Hi ha TRES vies per enviar el document:

  1. Per e-maildg-icae@guardiacivil.org ,amb copia a secretaria.sgt@interior.es
  2. Correu administratiu a l’adreça :

MINISTERIO DEL INTERIOR

Intervención Central de Armas y Explosivos

Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad

Mando de Operaciones

A/A Sr. D. Santiago CABALLERO MENDAÑA

C/ Batalla del Salado nº 32

28045 MADRID

  1. O per via telemàtica :

                       https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Órgano destino: MINISTERIO DEL INTERIOR

Asunto: PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL

REGLAMENTO DE ARMAS: FASE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPONE: Véase escrito de ALEGACIONES anexado.

SOLICITA: Véase escrito de ALEGACIONES anexado.

MOLT IMPORTANT: EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT ÉS FINS EL DIA 7 DE FEBRER DE 2019

 

Notícies i enllaços relacionats amb l’esborrany del Reglament d’armes:

 

 

Comparteix-ho!

Patrocinadors

  • Agrivivers SAT