EbreCaça núm.00

Número preliminar del butlletí de la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, el qual es publicarà amb una periodicitat trimestral. Les Societats de Caçadors interessades en publicar-hi millores d’hàbitat i/o actes realitzats en les seves àrees privades de caça, ens ho poden enviar per correu electrònic a info@fccterresebre.cat Descarregar EbreCaça núm.00