Enzes o reclams

Enzes o reclams
  Fcc       Dimarts, 29 de Març de 2016

Un enze és un au utilitzada per atraure altres aus amb la intenció de caçar-les o de capturar-les.

Des de l’any 2005, la legislació europea prohibeix l’ús d’ànecs i altres espècies com a enzes o reclams, en aiguamolls i zones humides, amb la finalitat d’evitar que els ocells migratoris introdueixin el virus de la influença (grip) aviària, i garantir la protecció de la salut pública i del sector avícola.

No obstant això, de manera excepcional es pot autoritzar l’ús d’enzes per a la caça d’aus aquàtiques, en base al compliment d’unes adequades mesures sanitàries. Als efectes oportuns, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha posat en marxa un programa d’autorització de reclams, en col·laboració amb la Federació Catalana de Caça.

Els caçadors que vulguin utilitzar enzes han d’identificar les aus amb una anella homologada, registrar-les a la federació de caça, vigilar el seu estat de salut, i mantenir-les en unes condicions d’higiene apropiades.

Programa d’autorització d’enzes per a la caça d’aus aquàtiques

Directius de bioseguretat per a la caça d’ànecs amb reclam viu

Annex al programa de vigilància de la Influença Aviària

 

Font: www.gencat.cat

Comparteix-ho!

Patrocinadors

X