Senyalització de les batudes de caça major

Senyalització de les batudes de caça major
  Fcc       Dimarts, 20 de Setembre de 2016

La Territorial disposa de plaques de senyalització de batudes de caça, per més informació podeu contactar amb nosaltres

 

La Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya.

En el seu article 14, referent a les batudes de caça major, en el punt 1 estableix:

“Quant a la senyalització de les batudes de caça major, el/la cap de colla ha de coordinar la col·locació, als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles per avisar de la seva realització, que seran cartells de xapa metàl·lica i amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució. S’han de col·locar abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la. Per a la correcta aplicació d’aquesta mesura, s’entenen per camins i pistes
forestals les definicions establertes a l’article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. Tanmateix, quan sigui necessari col·locar parades en camins d’ús públic, s’ha de disposar de l’autorització expressa de l’Ajuntament, amb les condicions que s’escaiguin, i col·locar un altre cartell informatiu amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 2, que inclourà còpia de
l’autorització.

Els cartells amb les característiques i símbols aprovats durant la temporada 2013-2014 també podran fer-se servir durant la temporada 2016-2017.”

Annex 1
Característiques:
Mides: 50×33 cm.
Material: xapa galvanitzada de 0,6 mm embotida i amb els cantons arrodonits o qualsevol altre material que sigui resistent a les inclemències atmosfèriques.
Impressió: tinta negra i tinta vermella (triangle) sobre fons blanc.

plaques-senglar

Annex 2
Característiques:
Mides: 70×33 cm.
Material: paper 160 gr. amb reforç de cartró i tot el conjunt plastificat.
Impressió: tinta negra i tinta vermella sobre fons blanc.

autoritzacio-senglar

Comparteix-ho!

Patrocinadors

X