El Tribunal Constitucional falla en base a les al·legacions de la RFEC amb respecte a la Llei de Trànsit

El Tribunal Constitucional falla en base a les al·legacions de la RFEC amb respecte a la Llei de Trànsit
  Fcc       Dimarts, 13 de Novembre de 2018
  • La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) va presentar al·legacions al afectar a caçadors i titulars d’aprofitaments cinegètics o propietaris de terrenys de caça.
  • L’Alt Tribunal ha fallat que aquesta disposició és plenament constitucional i no vulnera l’article 106.2 de la Constitució Espanyola

13 de novembre de 2018

La RFEC desprès de la sentència STC 112/2018, de 17 d’octubre de 2018, emesa pel Tribunal Constitucional (TC), vol realitzar els següents aclariments:

  • Desprès de l’admissió a tràmit del recurs presentat pel Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 1 de Logronyo, en el que es plantejava la possible inconstitucionalitat de l’apartat trenta de l’article únic de la Llei 6/2014, de 7 d’abril, que modifica la disposició addicional 9ª (actual disposició 7ª) de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel RD 339/1990, de 2 de març, la RFEC es va personar el passat 22 de març davant el TC per a la formulació d’al·legacions, al tractar-e d’un assumpte relacionat amb la responsabilitat en cas d’atropellament d’espècies cinegètiques.
  • El dia 23 de març de 2018 el TC va acceptar a la RFEC com a part interessada, al afectar directament tant als caçadors com als titulars d’aprofitaments cinegètics o propietaris de terrenys de caça, donant a aquesta entitat un termini de 15 dies per presentar al·legacions corresponents, que van ser efectuades en termini.
  • El 29 d’octubre es va notificar a la RFEC la STC 112/2018, en la què es declara que quant una peça de caça major procedeix d’un terreny de l’Administració (reserva de caça) i no hi ha “acció de caça major”, dels danys que ocasioni si es produeix un atropellament pot ser responsable l’administració pública i no el conductor del cotxe.Per tant, i segons s’indica la citada sentència, la disposició addicional 7ª de la Llei de Tràfic és plenament constitucional en aquest punt i no vulnera l’article 106.2de la Constitució Espanyola.
  • En conclusió, el Tribunal Constitucional, desprès de dictar sentència respecta a la possible inconstitucionalitat de la disposició addicional 9ª de la Llei 6/2014 de Trànsit, declara que aquesta disposició és constitucional i no procedeix a la seva supressió,argument que la RFEC sostenia en les seves al·legacions.

El president federatiu, Ángel López Maraver, s’ha mostrat molt satisfet amb aquesta sentència, indicant que el Constitucional ha recolzat amb aquesta decisió judicial “la correcta modificació de la Llei de Trànsit”, revisada desprès de les demandes del sector cinegètic per a què, “en cas de no existir acció de caça, els vedats o els titulars no siguin responsables dels danys causats per l’atropellament d’una espècie cinegètica”.

Font: www.fecaza.com

Comparteix-ho!

Patrocinadors

  • Agrivivers SAT