Les llebres necessiten de la nostra ajuda davant la irrupció del síndrome de la llebre bruna

Les llebres necessiten de la nostra ajuda davant la irrupció del síndrome de la llebre bruna
  Fcc       Dimecres, 31 de Març de 2021

Si detecteu i/o trobeu llebres o conills malalts o morts en el medi poseu-vos en contacte amb el Cos d’Agents Rurals (93 561 70 00) per procedir a l’enviament d’aquests exemplars al Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS)

El síndrome de la llebre bruna és una malaltia de les llebres europees (Lepus europaeus). La malaltia es deu a una infecció amb un Lagovirus anomenat Lagovirus europaeus GII.1, que afecta a les poblacions de la llebre. Aquest virus és similar al virus que causa la malaltia hemorràgica vírica a conills i llebres, i que és el Lagovirus europaeus GI.2. A les llebres, aquestes dues malalties, són indistingibles clínicament i només es poden diferenciar laboratorialment mitjançant PCRs específiques.

IMPORTANT: RECOLLIDA D’EXEMPLARS SOSPITOSOS

Vist tot això, sol·licitem a tots els caçadors i als membres del Cos d’Agents Rurals que, si detecten o troben llebres o conills malalts o morts en el medi, seguint el protocol del Pla de Vigilància de la Fauna Salvatge per lagomorfs a Catalunya, es posin en contacte amb el Cos d’Agents Rurals (93 561 70 00) per procedir a l’enviament d’aquests exemplars al Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest servei s’encarregarà de la determinació de la causa de mort i en cas necessari de l’enviament de les mostres adients al Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya (LaSAC).

Cal facilitar la següent informació: municipi de la troballa, coordenades UTM ETRS89 o coordenades geogràfiques (latitud, longitud) i adjuntar fotos de l’animal. A més de la data de la troballa, espècie, descripció dels signes de malaltia o context de mortalitat i dades de contacte de la persona que fa la troballa.

Més informació al PDF adjunt.

Font: www.federcat.com

Comparteix-ho!

Patrocinadors

X