Material divulgatiu sobre la Pesta Porcina Africana (PPA)

Material divulgatiu sobre la Pesta Porcina Africana (PPA)
  Fcc       Dimecres, 19 de Desembre de 2018

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ens ha fet arribar la carta i el material divulgatiu que adjuntem tot seguit

Benvolguts/des federats/des:

Com potser deveu saber, a determinades zones d’Europa s’han declarat diversos focus de pesta porcina africana. Es tracta d’una malaltia que afecta als porcs senglars i als porcs domèstics i presenta uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carn d’animals infectats, objectes contaminats i transport de bestiar. Cal destacar, no obstant, que no té cap risc per a la salut de les persones.

A dia d’avui no s’ha declarat cap cas de la malaltia a Catalunya, ni tan sols a la seva proximitat, però ateses les característiques, la greu incidència econòmica potencial envers el sector porcí i envers l’activitat cinegètica, la Generalitat de Catalunya està desenvolupant actuacions de prevenció i detecció immediata d’un possible focus. Si aquesta situació s’arribés a produir, us farem arribar les pertinents instruccions. No obstant això, com comentàvem, a hores d’ara, per tal d’impedir que entri al nostre territori, el millor que podem fer és prevenir-la i si hi arribés, detectar-la de seguida.

Per aquest motiu us demanem la vostra col·laboració, com a entitat representativa i lligada a la gestió cinegètica, per tal d’incrementar la vigilància per detectar possibles porc senglars malalts o morts, i per a difondre uns elements bàsics i senzills, però bàsics a l’hora d’actuar. Cal seguir les indicacions que ha definit el Servei de Prevenció en Salut Animal del nostre Departament, i que trobareu en concret en el material que us adjuntem:

  1. Un cartell (format A3 i A4) adreçat a caçadors i altres usuaris del medi natural (boletaires, esportistes,…) on es recomana no tocar els porcs senglars trobats morts i avisar als Agents rurals. Està destinat a seus d’entitats, llocs de reunió, competicions, i altres llocs d’accés públic.
  2. Un tríptic en el qual s’inclou informació general de la malaltia i instruccions individuals per a caçadors, per a tenir les nocions bàsiques de com actuar, i per a ramaders, per tal d’evitar l’entrada de la PPA a les explotacions de porcí si fos el cas, especialment quan el ramader sigui també caçador o hi pugui tenir algun tipus de relació amb la caça o les espècies cinegètiques.

Evitar la pesta porcina africana és cosa de tots i, per tant, us demanem que ens ajudeu a fer-ne difusió, repartint el tríptic entre TOTS els vostres associats o treballadors, i penjant el cartell en un lloc visible de la vostra seu o lloc de reunió.

Aprofitem per recordar-vos la importància de no deixar cap animal ni vísceres al medi després de les accions de caça per tal d’evitar la disseminació de la PPA i d’altres agents patògens, així com no entrar a l’explotació res del que s’utilitzi per caçar.

És molt important seguir totes aquestes instruccions i extremar les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

Font: www.federcat.comCartell i tríptic sobre la Pesta Porcina Africana

Comparteix-ho!

Patrocinadors

  • Agrivivers SAT