Pesta Porcina Africana (PPA)

Pesta Porcina Africana (PPA)
  Fcc       Dimarts, 8 de Febrer de 2022

La Pesta Porcina africana és una malaltia que afecta als porcs senglars i porcs domèstics i presenta uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carn d’animals infectats, objectes contaminats i transport de bestiar. No té cap risc per a la salut humana.

AF Cartell A4

AF Triptic Pesta Porcina

Comparteix-ho!

Patrocinadors

X