Serveis

La Federació Catalana de Caça ofereix unes prestacions i serveis a tots els federats a canvi d’una afiliació a la mateixa, que comporta la liquidació de la llicència Federativa.

Els documents necessaris per a la pràctica esportiva de la caça són:

Llicència de caça

Depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Tipus A (amb arma de foc – 1 any): 28,20€

Tipus A3 (amb arma de foc – 3 anys): 76,45€

Tipus A5 (amb arma de foc – 5 anys): 127,25€

Tipus B (sense arma de foc): 14,15€

 • Taxa de tramitació: 1,00€ (S’ha d’incrementar al preu de la llicència de caça)

Per als majors de 65 anys la llicència de caça tipus A i B és gratuïta

Sol·licita


Llicència Federativa

Assegurança de danys propis que els caçadors titulars pateixin en l’acte de caçar fins 42.100,00€.

Preu: 29,25€

Sol·licita


Assegurança de danys a tercers

Mutuasport entitat creada al 1971 amb més de 40 anys al servei del caçador ofereix les millors cobertures per a les seves assegurances.

Les assegurances (Documents únics) inclouen la llicència federativa.

Document Únic Q: Preu 55,25€

Document Únic S: Preu 59,25€

Document Únic Premium: 71,19€

Comparativa d’assegurances

Sol·licita


Suplement d’Emissora

Cànon per a la utilització dels canals de Telecomunicacions de la Federació Catalana de Caça.

Preu 3,00€

*Per donar d’alta una emissora s’ha de presentar la factura de compra on figuri el número de sèrie de l’emissora.

Sol·licita

És a dir, un caçador està obligat a tenir el permís d’armes, la llicència de caça i l’assegurança de danys a tercers, en qualsevol modalitat que practica. Així, tot caçador que no vulgui concursar, ni competir, ni afiliar-se a una Societat de Caçadors federada, no estaria obligat a tenir la llicència federativa.

Però en el cas que el caçador vulgui competir en proves organitzades i reglades per la Federació o afiliar-se a una Societat Federada de Caça, sí està obligat a obtenir la llicència federativa.

Encara així, tota aquella persona que no vulgui competir, pot estar federada i gaudir dels avantatges que això comporta.

Avantatges

El caçador federat compta amb una assegurança de danys propis, el qual cobreix les despeses per accident del propi caçador, despeses que no estan contemplades en l’assegurança obligatòria. És per això, que va inclòs en la llicència federativa.

També des de les nostres diferents oficines se’ls ofereix la possibilitat d’obtenir:

CAÇADOR

 • Assegurança de danys a tercers (assegurança obligatòria) de la companyia d’assegurances exclusivament dedicada als caçadors: MUTUASPORT.
 • Tramitar la Llicència de Caça.
 • Rebre gratuïtament la nostra revista semestral d’informació.
 • Assessorament jurídic.
 • Participar en competicions.
 • Obtenció de llicències de caça d’altres comunitats autònomes.
 • Descomptes en tots els cursos, seminaris i actes organitzats per la Federació.

SOCIETATS DE CAÇADORS

 • Assegurança de l’Àrea Privada de Caça.
 • Assessorament jurídic.
 • Assessorament Fiscal (IVA, Impost de Societats, etc.)
 • Repoblacions, assessorament tècnic de gestió i millora d’hàbitat.
 • Realització de plans tècnics de gestió de caça.
 • Rebre informació en matèria de caça (ordre de vedes, períodes hàbils, legislació, publicacions i fullets divulgatius, etc.
 • Formar part del projecte de radiotransmissors dissenyat exclusivament per als caçadors catalans.

L’única forma de tenir la suficient força davant els mitjans de comunicació, l’Administració, els grups anticaça, etc, per a defensar la nostra activitat, el nostre territori i exigir el qual ens pertoca passa per la unió de tots i cadascú dels quals practiquem la caça, i la forma d’aconseguir-lo és formant part de la Federació Catalana de Caça, única institució vàlida Administrativament.

Les nostres activitats esportives

Caça menor amb gos Recorreguts de caça
Gossos de mostra Caça de becada
Sant Hubert Falconeria
Concursos de fringíl·lids Arc

Patrocinadors

 • Agrivivers SAT